Objavljeni dokumenti

Obaveštenje o značajnom učešću 01.06.2017.

Obaveštenje o nameri preuzimanja 23.02.2018.

Ponuda za preuzimanje akcija 23.03.2018.

Mišljenje u vezi sa Ponudom za preuzimanje akcija 02.04.2018.

Mišljenje Sindikalnih organizacija u vezi sa Ponudom za preuzimanje akcija 02.04.2018.

Izmena ponude za preuzimanje 13.04.2018.

Izveštaj o preuzimanju akcija 25.04.2018.

Obaveštenje o značajnom učešću 25.04.2018.

Izmene i dopune statuta DIB Bujanovac 19.04.2019.

Obaveštenje o značajnom učešću 07.10.2019.

Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija društva DIB Bujanovac 21.06.2021.