Izveštaji o bitnim događajima

Izveštaj sa održane XIII Skupštine akcionara 2015. godina

Izveštaj sa održane XIV Skupštine akcionara 2016. godina

Izveštaj sa održane XV Skupštine akcionara 2017. godina

Izveštaj sa održane XVI Skupštine akcionara 2018. godina

Izveštaj sa održane XVII Skupštine akcionara 2019. godine

Izveštaj sa održane XVIII Skupštine akcionara 2020. godine

Izveštaj sa održanoe XIX Skupštine akcionara 2021. godine

Izvestaj o promeni pravne forme

Nacrt odluke o promeni pravne forme

Obavestenje o promeni pravne forme poveriocima

Potvrda CR HOV za ispis akcija

Predlog odluke o povlačenju sa tržišta i prestanku svojstva javnog drustva

Odluka o osnivanju doo, 08.10.2021.

Odluka o promeni direktora DOO