Pozivi za Skupštine Akcionara

Odluka o sazivanju XIII Skupštine akcionara – 2015.

Odluka o sazivanju XIV Skupštine akcionara – 2016.

Odluka o sazivanju XV Skupštine akcionara – 2017.

Odluka o sazivanju XVI Skupstine akcionara – 2018.

Odluka o sazivanju XVII Skupstine akcionara – 2019.

Predlog odluke o povecanju osnovnog kapitala

Odluka o sazivanju III vanredne Skupstine akcionara 2019.

Predlog odluke o povecanju osnovnog kapitala 2019 

Odluka o sazivanju XVIII Skupstine akcionara 2020.

Odluka o sazivanju XIX Skupstine akcionara 2021.

Predlog odluka za XIX Skupštinu akcionara 2021.

Punomoćje za akcionare 2021.

Odluka o sazivanju IV vanredne Skupštine akcionara 20.11.2021.