Duvanska folija

Proizvodnja duvanske folije

Duvanska folija (rekonstruisani duvan) koja se proizvodi u našoj fabrici, izrađuje se tako da ispunjava sve tražene kriterijume koje zahtevaju proizvođači cigareta.

Sastojci od kojih se proizvodi su: duvansko rebro, manipulativna sitnjavina, otpadna sitnjavina iz fabrikacije cigareta, duvanska prašina, čisto celulozno vlakno i aditivi.

Bitno je napomenuti da svi aditivi koje dodajemo pri proizvodnji duvanske folije, poseduju sertifikate i ateste da se mogu upotrebljavati u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.

Naša finalna duvanska folija ispitana je od strane svih ovlašćenih državnih ustanova, koje se bave kontrolom prehrambenih i farmaceutskih proizvoda i poseduje sve potrebne sertifikate o ispravnosti za dalju upotrebu.

U redovnoj proizvodnji ne koristimo aromate i soseve, već ih dodajemo isključivo na zahtev kupca.

U zavisnosti od potrebe kupca, duvansku foliju možemo proizvoditi od raznog duvanskog materijala i to:

  • virdžinijskog materijala
  • berlejskog materijala
  • orijentalnog materijala
  • ili kombinacijama pomenutih (miks)

Boja i hemijske osobine naše duvanske folije zavise od polaznih sirovina od kojih se ona izrađuje. Naša redovna folija je dizajnirana da se koristi kao sredstvo za korekciju parametara u cigareti i to za smanjenje tara, regulaciju procenta nikotina u duvanskom dimu, kontrolu stepena sagorljivosti, kao dobar punioc cigarete…

Fizičke karakteristike naše duvanske folije su sledeće:

Folija bez celuloze:
  • debljina 130-160 g/m2
  • jačina na kidanje 1000-1200 mmVS
  • vlažnost 13%+-1
Folija sa celuloznom armaturom:
  • debljina 130-160 g/m2
  • jačina na kidanje 1500-1800 mmVS
  • vlažnost 13%+-1

Duvansku foliju uobičajeno pakujemo u kartonske kutije C48, bruto težine 215kg, neto 200kg. Po zahtevu kupca možemo prilagoditi dimenzije i težinu pakovanja.